2.462 datasets gevonden

Licenties: https://hub.arcgis.com/api/v2/datasets/1768be97e5e646d49835505bae1f36e3_861/license http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/04e4bb96ded14fcdb22a9d5d6ac649d6_1/license.json http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/06c133169e4f45679c69f57d0f9cd27d_50/license.json http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/0c24ff9251b1419fb51a0258cab5f1e7_782/license.json Formaten: KML WMTS Trefwoorden: voorziening GELUIDSKAART H3O Lijst M&R INSPIRE afstand (natuurlijke) hulpbronnen bereikzone afzetting Voorkomen

Filter Resultaten