1.329 datasets gevonden

Trefwoorden: Administratieve grenzen

Filter Resultaten
 • DISTRICT

  geopunt

  Samenvatting: Begrenzing van de districten, de indeling van het grondgebied van de stad Antwerpen met eigen bevoegdheid op lokaal vlak. Aanmaak: De districtsgrens werd bepaald...

 • gis/hekwerk_scholen

  stad-antwerpen

  Deze dataset heeft geen beschrijving

 • gis/treinstation

  stad-antwerpen

  Samenvatting:Locatie van een station, een halteplaats langsheen de spoorlijn van de NMBS. Doel:De locatie van de treinstations kunnen - al dan niet in combinatie met de andere...

 • gis/groenzones

  stad-antwerpen

  De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen...

 • gis/wegmarkering

  stad-antwerpen

  Samenvatting:Overzicht van alle horizontale signalisatie op de stadswegen van de stad.Wegmarkeringen bevat alle wegbelijning die zichtbaar is op het terrein, zowel geschilderde...

 • gis/klbzones

  stad-antwerpen

  Samenvatting: zones van kabels en leidingen die gebruikt worden voor de aansturing van de verschillende categorieen electronische verkeerssignalisatie.Doel: De datasetvormt de...

 • gis/grondwaterkaart

  stad-antwerpen

  Deze grondwaterkaart geeft weer een jaargemiddelde diepte van de freatische grondwatertafel onder straatniveau. De waarden zijn berekend op basis van maandelijkse metingen...

 • gis/socialehuisvestingpersector

  stad-antwerpen

  Deze dataset toont het aandeel sociale woningen t.o.v. het totaal aantal huishoudens in het huidige jaar.Wordt nog beter uitgewerkt.

 • gis/straatas

  stad-antwerpen

  Samenvatting:De grootschalige straatassen van alle wegen op het grondgebied van de stad Antwerpen (incl. het havengebied). Een straatas bestaat uit één of meerdere segmenten met...

 • gis/bodemkaart

  stad-antwerpen

  De bodemkaart geeft de dominerende samenstelling weer van de bodem in de eerste 2 meter onder het maaiveld. In functie van vereenvoudiging is gekozen voor een indeling in zand,...

 • gis/tunnelomtrek

  stad-antwerpen

  Samenvatting:Een tunnel is een constructie onder een ander transportatie element (weg, spoor, water) dat een directe verbinding mogelijk maakt. Fysisch bevindt het zich onder...

 • gis/weginrichting

  stad-antwerpen

  Samenvatting:Deze laag bevat alle wegranden en andere afscheidingen tussen verschillende soorten verkeer op het openbaar domein. (zie skeletbestekken OC gis Vlaanderen) Doel:De...

 • gis/terrein

  stad-antwerpen

  Samenvatting:Een functionele indeling van het grondgebied van de stad Antwerpen in bebouwde zones, landelijke zones, recreatiezones, wegen, water, begraafplaatsen, spoor,...

 • gis/postkantoordetail

  stad-antwerpen

  Samenvatting:Localisatie van alle postkantoren op het grondgebied van de stad Antwerpen op basis van de Grootschalige Basiskaart. Doel:De locatie van postkantoren kan gebruikt...

 • gis/sociaalcentrumdetail

  stad-antwerpen

  This dataset was added by the ZF2 OpenData ETL Tool.

 • gis/districtshuizenvlak

  stad-antwerpen

  Samenvatting:Localisatie van de districtshuizen van de stad Antwerpen Doel:Beheer van patrimonium en mogelijkheid tot maken van omgevingsanalyses Aanmaak:De inventarisatie...

 • gis/meubilairinparken

  stad-antwerpen

  Deze dataset heeft geen beschrijving

 • gis/winkelstraatstraat

  stad-antwerpen

  Samenvatting:De laag winkelstraten lokaliseert de winkelstraten in Antwerpen. Deze winkelstraten werden aldus bepaald op basis van een driejaarlijkse opname door Werk en...

 • gis/districtshuizen

  stad-antwerpen

  Samenvatting:Localisatie van de districtshuizen van de stad Antwerpen. Doel:Beheer van patrimonium en mogelijkheid tot maken van omgevingsanalyses Aanmaak:De inventarisatie...

 • gis/hekenoeverzone

  stad-antwerpen

  Deze dataset heeft geen beschrijving