Voor een gegeven set van validatieregels worden:
  • Gedetecteerde issues die het gevolg zijn van maximum-kardinaliteitsbeperkingen, worden als “fout” (error) weergegeven
  • Gedetecteerde issues die het gevolg zijn van minimum-kardinaliteitsbeperkingen worden als “fout” weergegeven voor verplichte eigenschappen/klassen en als “waarschuwing” voor niet-verplichte eigenschappen/klassen .
  • Gedetecteerde issues die het gevolg zijn van het feit dat de opgegeven waarde niet voldoet aan het range-voorschrift van een gegeven element, worden als fout weergegeven .
  • Gedetecteerde issues die het gevolg zijn van het feit dat de opgegeven waarde geen lid is van de verwachte klasse, worden als warning weergegeven .